Rewitalizacja – lista tematów

Drodzy Studenci,

poniżej znajdziecie spis tematów z przedmiotu Rewitalizacja podzielony według kontynentów:

1_europa

2_ameryka-polnocna

3_ameryka-poludniowa

4_azja

5_afryka

6_australia

Rewitalizacja Miast – Harmonogram 2018/19

Rok III semestr 5, rok akademicki 2018/2019.

 

REWITALIZACJA MIAST

 

Wykłady prowadzący:

Dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański

Seminaria – skład zespołu dydaktycznego:

dr inż. arch. Monika Gołąb-Korzeniowska,

dr inż. arch. Andrzej Hrabiec.

 

Temat:

Projekty rewitalizacji miast

 

CEL I PRZEDMIOT

Celem tego kursu jest zapoznanie się oraz krytyczna ocena materiałów dotyczących projektów rewitalizacji miast polskich i europejskich.

Efektem pracy semestralnej ma być referat obejmujący powyższe zagadnienia wykonany zgodnie z poniższymi wytycznymi.

 

ZAKRES I FORMA OPRACOWANIA REFERATU

Zakres ilościowy referatu:

– 10 – 12 stron + maksymalnie 12 strony formatu A4, czcionka 12 p, odstęp 1,5, wyjustowane „do bloku”;

– CD z opisem: (imię, nazwisko, tytuł referatu, rok akad. 2018/2019, sem. V)

Opracowanie należy spiąć (zszyć) w formie trwałej wraz z płytą CD włożoną do „koszulki” zawierającą treść referatu (nie muzykę), ewentualnie prezentację.

ZAKRES MERYTORYCZNY REFERATU:

Część referatu wykonywana w grupach do 6 osób:

 1. Podstawowe dane – wielkość miasta (powierzchnia), ilość mieszkańców.
 2. Nazwa projektu rewitalizacji oraz kiedy został zrealizowany.
 3. Omówienie projektu rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn degradacji w rozbiciu na:

– degradacje przestrzenne,

– degradacje społeczno – ekonomiczno – gospodarcze,

– degradacje ekologiczne,

– degradacje kulturowe.

 1. Rodzaj struktury przestrzennej podlegającej degradacji teren: poprzemysłowy, powojskowy, po-kolejowy, po-portowy, śródmiejski, po-sportowy.
 2. Omówienie problematyki kompozycji urbanistycznej pierwiastków artystycznych oraz omówienie sposobu zagospodarowania – idea, metafora.
 3. Ilustracje: powinny odzwierciedlać cechy przestrzenne sposobu przeciwdziałania degradacji terenu (rzuty/pierzeje/przekroje) oraz obrazujące ideę projektu rewitalizacji.

 

Część referatu wykonywana indywidualnie:

Należy, na co najmniej na 1 stronie ocenić krytycznie projekt rewitalizacji pod względem kryteriów: estetycznych, kompozycyjnych, behawioralnych, funkcjonalnych, komunikacyjnych i na co najmniej na 1 stronie opisać jakie dana osoba wprowadziłaby zmiany w ten projekt, aby stał się bardziej interesujący i ukazywał indywidualność piszącego.

 

TERMINY / HARMONOGRAM

05.10 I poł. roku / 12.10 II poł. roku – Wykład: dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji, wykład wprowadzający. Seminarium – omówienie zakresu referatów, wybór tematów.

19.10 I poł. roku / 26.10 II poł. roku – Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Teoria i praktyka rewitalizacji. Seminarium – omówienie wyboru tematów.

09.11 I poł. roku / 16.11 II poł. roku –  Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji w Małopolsce. Seminarium  – praca nad referatami w grupach.

23.11 I poł. roku / 30.11 II poł. roku – Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Prawne aspekty wynikające z Ustawy o Rewitalizacji. Seminarium – Klauzura – dotycząca wykładów i danych podstawowych opracowywanego tematu, praca ze studentami nad referatami.

07.12 I poł. roku / 14.12 II poł. roku – Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji w Europie i na Świecie, część I. Seminarium  – omówienie oceny klauzur, praca nad referatami w grupach.

05.01 I poł. roku / 12.01 II poł. roku – Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji w Europie i na Świecie, część II. Seminarium  – praca nad referatami w grupach.

19.01 I poł. roku / 26.01 II poł. roku – Wykład: prezentacje referatów studenckich i dyskusja na ich temat: Seminarium  – ostateczny termin oddania referatów.

 

KRYTERIA OCENY PRACY:

 • KOMPLETNOŚĆ – wykonanie pełnego zakresu opracowania;
 • UMIEJĘTNOŚĆ UZASADNIENIA – dlaczego uznajecie dany projekt rewitalizacji za interesujący;
 • UMIEJĘTNOŚĆ DOBORU – strony ilustracyjnej i czytelność przedstawienia projektu;
 • UMIEJĘTNOŚĆ KRYTYCZNEGO – spojrzenia na dany projekt;
 • SYSTEMATYCZNOŚĆ – uzyskanie:

1) regularnych obecności na wykładach i seminariach;

2) pozytywna ocena z referatu;

3) pozytywne oceny z klauzury;

4) ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną ocen z klauzury i referatu.

 

Referat jest tekstem naukowym, stąd wynika, że tekst bez przypisów oraz bibliografii nie może być zaliczony na ocenę pozytywną.

Aby, uzyskać ocenę bardzo dobrą należy zaprezentować referat na ostatnim wykładzie, a na płytce przedstawić prezentację.

 

(English) Urban Design of City Centres – Welcome!

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Amerykański Angielski.

Harmonogram zajęć z przedmiotu Prawo, Ekonomika i Zarządzanie w Procesie Inwestycyjnym

UWAGA! NASTĄPIŁA ZMIANA W HARMONOGRAMIE ZAJĘĆ (ZAŁĄCZNIK)

Drodzy Studenci,

poniżej zamieszczony został harmonogram pracy z przedmiotu Prawo, Ekonomika i Zarządzanie w Procesie Inwestycyjnym. Pamiętajcie, że bieżący semestr jest dla Was krótszy i wymaga maksymalnej koncentracji oraz przestrzegania terminów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami przygotowania pracy kursowej!

Szczegółowe zasady przygotowania pracy (nowy harmonogram)

Karta_01_2018_wersja1210

 

9 października – WYKŁAD

16 pażdziernika – ćwiczenia- rozdanie tematów

23 października – WYKŁAD

30 pażdziernika  – ćwiczenia 

6 listopada – WYKŁAD

13 listopada – WYKŁAD

20 listopada -WYKŁAD

27 listopada – ćwiczenia

4 grudnia – kolokwium i oddanie prac

Prawoznawstwo 2018/19

Drodzy Studenci,

na zajęciach 4.10 zostały przedstawione Wam zagadnienia związane z ćwiczeniem pierwszym. Poniżej znajdziecie mapę miasta Dębica podzieloną na fragmenty, które odpowiadają Waszym numerom na liście.

Prawoznawstwo – Dębica 

Każda osoba opracowuje jeden fragment terenu miasta i analizuje go z punktu widzenia podstawowych uwarunkowań prawnych, wiążących się z zagospodarowaniem przestrzennym, wyciągając najbardziej istotne wnioski. Zaliczają się do nich: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  (o ile jest w danym miejscu), i innych akty prawne, mające wpływ na zagospodarowanie przestrzenne danego fragmentu miasta jak: Ustawa o Ochronie Środowiska itp.

Formę zaliczenia poszczególnych tematów stanowią krótkie prezentacje multimedialne przygotowane na szablonie zamieszczonym poniżej.

templateWIS_201819

Prosimy o wypełnienie pól zaznaczonych na czerwono oraz o nie zmienianie układu graficznego prezentacji! 

4.10 – Omówienie tematu 1,

11.10 – Ćwiczenia 1

18.10 – Ćwiczenia 2

25.10 – Prezentacje opracowań tematu 1.

8.11 – Omówienie tematu 2

15.11 – Ćwiczenia 1

22.11 – Ćwiczenia 2

29.11 Prezentacje opracowań tematu 2

6.12 –  Omówienie tematu 3

13.12 – Ćwiczenia 1

20.12  – Ćwiczenia 2

3.01.2019 – Prezentacje opracowań tematu 3

W ramach zaliczenia przedmiotu wymagane są obecności, prezentacje wszystkich tematów, wydruk prezentacji w formie trwałej (nie kartki luzem, w koszulce itp) oraz płyta CD z zapisem prezentacji dostarczone w przewidzianym przez prowadzących terminie (informacje wkrótce)

Wiadomości dotyczące ewentualnych zmian w rozkładzie zajęć, opisy nowych tematów oraz materiały będą ukazywał się na tej stronie regularnie.

Informacje dotyczące nowego roku akademickiego

Drodzy Studenci,

wszelkie informacje dotyczące podziału godzin, wiadomości bieżących oraz materiałów związanych z zajęciami będą dostępne na stronie www.a52.pl w najbliższym czasie. Prosimy o śledzenie nowych postów, a w razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu mailowego przez kontakt@a52.pl.

Życzymy powodzenia!

 

Wystawa prac powarsztatowych w Bursie Akademickiej Zmartwychwstańców

Drodzy Państwo,

od połowy lipca br. w Burskie Akademickiej Zmartwychwstańców im. ks Pawła Smolikowskiego CR można oglądać wystawę prac wykonanych podczas kwietniowych warsztatów polsko-węgierskich „Duch Sobieskiego”. Wystawa znajduje się na parterze, przy wejściu do bursy.

Wystawa dostępna jest w godzinach od 10 do 18 przy ul. Batorego 8 w budynku bursy (aby wejść należy nacisnąć numer 1 w domofonie w bramie)

 

31.07.2018 wystawa była zwiedzana między innymi przez O. H. Rojka CR oraz O. T. Nosala CR z Jerozolimy. Kilka słów na temat historii miejsca którego dotyczyły warsztaty oraz okoliczności powstania prac przekazał O. L. Bartkowiak CR.

IMG_20180731_104048 IMG_20180731_104946

 

 

Relacja z wernisażu

Drodzy Studenci,

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wernisażu wystawy prac kursowych.

Wszystkim obecnym dziękujemy, a studentów zapraszamy do współpracy w kolejnych semestrach!

http://debica.pl/aktualnosci/2018/07/kolejny-wernisaz-wystawy-pokursowej-prac-studentow-wydzialu-architektury-politechniki-krakowskiej

Zaproszenie na wystawę

Drodzy Państwo

chcielibyśmy zaprosić wszystkich na wystawę pokonkursową studenckich projektów kursowych realizowanych w ramach projektowania urbanistycznego.

 

zaproszenie_wernisaz_plakat

Wystawa powarsztatowa „Duch Sobieskiego”

zaproszenie_ogólne

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij