Strona główna » Rewitalizacja miast » Rewitalizacja Miast – informacje ogólne

Rewitalizacja Miast – informacje ogólne

REWITALIZACJA URBANISTYCZNA

Wykłady prowadzący:

Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak

Seminaria Prowadzący:

Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz – Bilska

Dr hab. inż. arch. Bogdan Podhalański

Skład zespołu dydaktycznego:

dr inż. arch. Andrzej Hrabiec

dr inż. arch. Urszula Nowacka – Rajsner

dr inż. arch. Jakub Błachut

dr inż. arch. Piotr Langer

mgr inż. arch. Mariusz Łysień


Temat:

REWITALIZACJA MIAST

 

Cel i przedmiot

Celem tego kursu jest zapoznanie się oraz krytyczna ocena materiałów projektów rewitalizacji miast polskich i europejskich.

Efektem pracy semestralnej ma być referat obejmujący powyższe zagadnienia wykonany zgodnie z poniższymi wytycznymi.

 

Zakres i forma opracowania referatu

Zakres ilościowy referatu:

– 10 – 15 stron + 4 strony formatu A4, czcionka 12 p, odstęp 1,5, wyjustowane do bloku;

– CD z opisem: (imię, nazwisko, tytuł referatu, rok akad. 2015/2016, sem. V)

Opracowanie należy spiąć (zszyć) w formie trwałej wraz z płytą CD włożoną do „koszulki”

Zakres merytoryczny referatu:

Część referatu wykonywana w grupach 4 osobowych:

 1. Podstawowe dane – wielkość miasta (powierzchnia), ilość mieszkańców.
 2. Nazwa projektu rewitalizacji.
 3. Omówienie projektu rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn degradacji w rozbiciu na:

– degradacje przestrzenne,

– degradacje społeczno – ekonomiczno – gospodarcze,

– degradacje ekologiczne,

– degradacje kulturowe.

 1. Rodzaj struktury przestrzennej podlegającej degradacji: teren: poprzemysłowy, powojskowy, po-kolejowy, po-portowy, śródmiejski, po-sportowy.
 2. Omówienie problematyki kompozycji urbanistycznej pierwiastków artystycznych. Omówienie sposobu zagospodarowania – idea.
 3. W ramach oceny krytycznej omawiania projektu rewitalizacji, należy zaproponować nowy element przestrzenny, który podniesie walory estetyczne, funkcjonalne lub kompozycyjne projektu, lub też udowodnić, iż taki element jest niepotrzebny.
 4. Ilustracje: powinny odzwierciedlać cechy przestrzenne sposobu przeciwdziałania degradacji terenu (rzuty / pierzeje / przekroje) obrazujące ideę projektu rewitalizacji oraz element przestrzenny będący inspiracją z innego projektu rewitalizacji.

Część referatu wykonywana indywidualnie:

Należy, co najmniej na 1 stronie ocenić krytycznie projekt rewitalizacji pod względem kryteriów: estetycznych, kompozycyjnych, behawioralnych, funkcjonalnych, komunikacyjnych.

Terminy / Harmonogram:

16.10 I poł. roku / 23.10 II poł. roku – Wykład: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak: Wprowadzenie w zagadnienia rewitalizacji i urbanistyki operacyjnej. Seminarium – zapisy do grup, omówienie tematów referatów;

30.10 II poł. roku / 06.11 I poł. roku – Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Programy i projekty rewitalizacji – teoria, a zagadnienia praktyczne. Seminarium – prezentacje referatów;

13.11 I poł. roku / 20.11 II poł. roku – Wykład: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak: Wprowadzenie w zagadnienia rewitalizacji i urbanistyki operacyjnej, część 2. Seminarium – zapisy do grup, omówienie tematów referatów;

27.11 I poł. roku / 04.12 II poł. roku – Wykład: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak: Przykłady dobrej praktyki projektowej. Seminarium – praca nad referatami;

11.12 I poł. roku / 18.12. II poł. roku Wykład: dr inż. arch. Matylda Bilska – Wdowiarz Ośrodki high-tech, a zrównoważona rewitalizacja obszarów poprzemysłowych – strategir i projekty, Seminarium – Klauzura – dotycząca wykładów i danych podstawowych opracowywanego tematu, klauzur i praca ze studentami nad referatami, prezentacje referatów i praca ze studentami nad referatami

15.01 I poł. roku / 22.01 II poł. roku – Wykład: dr inż. arch. Matylda Bilska – Wdowiarz Poprawa jakości przestrzeni miejskiej w procesie rewitalizacji, na przykładzie przebudowy Berlina, Seminarium – ocena klauzur i praca ze studentami nad referatami, prezentacje referatów i praca ze studentami nad referatami;

29.01. II poł. dla całości roku – Seminarium, prezentacje referatów i ostateczne oddanie referatów.

 

Kryteria oceny pracy:

 • KOMPLETNOŚĆ – wykonanie pełnego zakresu opracowania;
 • TRAFNOŚĆ WYBORU – projektu rewitalizacji i elementu przestrzennego;
 • UMIEJĘTNOŚĆ UZASADNIENIA – dlaczego uznajecie dany projekt za interesujący oraz dany element przestrzenny;
 • SYSTEMATYCZNOŚĆ – uzyskanie:

1) regularnych obecności na wykładach i seminariach;

2) pozytywna ocena z referatu;

3) pozytywne oceny z klauzury;

4) ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną ocen z klauzury i referatu.

 

Aby, uzyskać ocenę bardzo dobrą należy referat zaprezentować na seminarium, a na płytce przedstawić prezentację.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij