Strona główna » Bez kategorii » GP Rewitalizacja Obszarów Zurbanizowanych

GP Rewitalizacja Obszarów Zurbanizowanych

Wydział Architektury, Katedra Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-5, Studio A52

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

Rok IV semestr 7, rok akademicki 2020/2021.

REWITALIZACJA TERENÓW ZURBANIZOWANYCH

Wykłady prowadzący:

Prof. dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański

Seminaria – skład zespołu dydaktycznego:

dr inż. arch. Agnieszka Wojtowicz – Wróbel

dr inż. arch. Andrzej Hrabiec prof. PK

Temat:

Projekty rewitalizacji terenów zurbanizowanych

CEL I PRZEDMIOT

Celem tego kursu jest zapoznanie się oraz krytyczna ocena materiałów dotyczących projektów rewitalizacji na terenach Polski i Europy.

Efektem pracy semestralnej ma być referat obejmujący powyższe zagadnienia wykonany zgodnie z poniższymi wytycznymi.

ZAKRES I FORMA OPRACOWANIA REFERATU

Zakres ilościowy referatu:

– 10 – 12 stron + maksymalnie 12 strony formatu A4, czcionka 12 p, odstęp 1,5, wyjustowane „do bloku”;

– CD z opisem: (imię, nazwisko, tytuł referatu, rok akad. 2020/2021, rok IV, sem. 7)

Opracowanie należy spiąć (zszyć) w formie trwałej wraz z płytą CD włożoną do „koszulki” zawierającą treść referatu (nie muzykę).

ZAKRES MERYTORYCZNY REFERATU:

Część referatu wykonywana w grupach do 4 osób:

1. Podstawowe dane – wielkość miasta (powierzchnia), ilość mieszkańców.

2. Nazwa projektu rewitalizacji oraz kiedy został zrealizowany, lub będzie.

3. Omówienie projektu rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn degradacji w rozbiciu na:

 degradacje przestrzenne,

 degradacje społeczno–ekonomiczno-gospodarcze,

 degradacje ekologiczne,

 degradacje kulturowe.

5. Rodzaj struktury przestrzennej podlegającej degradacji teren: poprzemysłowy, powojskowy, po-kolejowy, po-portowy, śródmiejski, po-sportowy.

6. Omówienie problematyki kompozycji urbanistycznej pierwiastków artystycznych oraz omówienie sposobu zagospodarowania – idea, metafora.

7. Ilustracje: powinny odzwierciedlać cechy przestrzenne sposobu przeciwdziałania degradacji terenu (rzuty/pierzeje/przekroje) oraz obrazujące ideę projektu rewitalizacji, proszę podać źródło ilustracji.

Część referatu wykonywana indywidualnie:

Należy, na co najmniej na 1 stronie ocenić krytycznie projekt rewitalizacji pod względem kryteriów: estetycznych, kompozycyjnych, behawioralnych, funkcjonalnych, komunikacyjnych.

.Referat jest tekstem naukowym, stąd wynika, że tekst bez przypisów oraz bibliografii nie może być zaliczony na ocenę pozytywną.

Informacje organizacyjne publikujemy na stronie www.a52.pl

TERMINY / HARMONOGRAM

07.10. Wykład: Prof. dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji, wykład wprowadzający. Seminarium – omówienie zakresu referatów, wybór tematów.

14.10. Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec,: Historia wprowadzania rewitalizacji w Polsce. Seminarium – omówienie wyboru tematów.

21.10.Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Teoria i praktyka rewitalizacji. Seminarium  – praca nad referatami w grupach.

28.10. Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji w Małopolsce. Seminarium praca ze studentami nad referatami.

04.11. Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji w Europie i na Świecie, część I. Seminarium  –, praca nad referatami w grupach.

18.11. Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji w Europie i na Świecie, część II. Seminarium  – praca nad referatami w grupach.

25.11. Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec,: Prawne aspekty wynikające z Ustawy o Rewitalizacji. Seminarium  –praca nad referatami w grupach.

02.12. Kolokwium – dotyczące wykładów i danych podstawowych opracowywanego tematu, Seminarium  – ostateczny termin oddania referatów.

Wykłady będą prowadzone w team-sie, a seminaria do uzgodnienia w teamsie lub na zoomie do uzgodnienia z prowadzącym.

KRYTERIA OCENY PRACY:

KOMPLETNOŚĆ – wykonanie pełnego zakresu opracowania;
UMIEJĘTNOŚĆ UZASADNIENIA – dlaczego uznajecie dany projekt rewitalizacji za interesujący;
UMIEJĘTNOŚĆ DOBORU – strony ilustracyjnej i czytelność przedstawienia projektu;
UMIEJĘTNOŚĆ KRYTYCZNEGO – spojrzenia na dany projekt;
SYSTEMATYCZNOŚĆ – uzyskanie:

1) regularnych obecności na wykładach i seminariach;

2) pozytywna ocena z referatu;

3) pozytywne oceny z kolokwium;

4) ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną ocen z kolokwium i referatu.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij