Strona główna » Rewitalizacja miast » WA Rewitalizacja miast – harmonogram zajęć

WA Rewitalizacja miast – harmonogram zajęć

Katedra Planowania Przestrzennego,
Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-5,
Studio A52
Wydział Architektury
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

Rok III semestr 5, rok akademicki 2020/2021.

REWITALIZACJA MIAST

Wykłady prowadzący:
Prof. dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański
Seminaria – skład zespołu dydaktycznego:
dr inż. arch. Monika Gołąb-Korzeniowska prof. PK
dr inż. arch. Andrzej Hrabiec prof. PK

Temat:

Projekty rewitalizacji miast

CEL I PRZEDMIOT
Celem tego kursu jest zapoznanie się oraz krytyczna ocena materiałów dotyczących
projektów rewitalizacji miast polskich i europejskich.
Efektem pracy semestralnej ma być referat obejmujący powyższe zagadnienia
wykonany zgodnie z poniższymi wytycznymi.

ZAKRES I FORMA OPRACOWANIA REFERATU
Zakres ilościowy referatu:
– 10 – 12 stron + maksymalnie 12 strony formatu A4, czcionka 12 p, odstęp 1,5, wyjustowane
„do bloku”;
– CD z opisem: (imię, nazwisko, tytuł referatu, rok akad. 2020/2021, rok III, sem. 5)

Opracowanie należy spiąć (zszyć) w formie trwałej wraz z płytą CD włożoną do „koszulki”
zawierającą treść referatu (nie muzykę), ewentualnie prezentację.

ZAKRES MERYTORYCZNY REFERATU:
Część referatu wykonywana w grupach do 4 osób:
1. Podstawowe dane – wielkość miasta (powierzchnia), ilość mieszkańców.
2. Nazwa projektu rewitalizacji oraz kiedy został zrealizowany.
3. Omówienie projektu rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn degradacji
w rozbiciu na:

– degradacje przestrzenne,
– degradacje społeczno–ekonomiczno-gospodarcze,
– degradacje ekologiczne,
– degradacje kulturowe.

5. Rodzaj struktury przestrzennej podlegającej degradacji teren: poprzemysłowy,
powojskowy, po-kolejowy, po-portowy, śródmiejski, po-sportowy.
6. Omówienie problematyki kompozycji urbanistycznej pierwiastków artystycznych oraz
omówienie sposobu zagospodarowania – idea, metafora.
7. Ilustracje: powinny odzwierciedlać cechy przestrzenne sposobu przeciwdziałania
degradacji terenu (rzuty/pierzeje/przekroje) oraz obrazujące ideę projektu rewitalizacji.

Część referatu wykonywana indywidualnie:
Należy dowolny element z opisywanego projektu rewitalizacji wprowadzić w wybraną przez
siebie przestrzeń publiczną w Polsce. Należy, na co najmniej na 1 stronie ocenić krytycznie
projekt rewitalizacji pod względem kryteriów: estetycznych, kompozycyjnych, behawioralnych,
funkcjonalnych, komunikacyjnych. Następnie traktując ten projekt rewitalizacji jako inspiracje
należy wykonać szkic projektowy jak zmieniłoby się zagospodarowanie wybranego terenu.
Rysunek powinien zawierać: obrys ścian przestrzeni publicznej, umiejscowienie danego
elementu przestrzennego, osie kompozycyjne oraz szkic 3D, który obrazowałby zamysł,
pomysł na tą przestrzeń. Szkic projektu należy wykonać na formacie A3, z co najmniej 1
stroną opisu, która powinna zawierać:
1. Decyzje kompozycyjne i rozwiązania funkcjonalne oraz ruchu kołowego;
2. Wybrane elementy małej architektury, a także rozwiązania materiałowe;
3. Opis idei dotyczącej funkcjonowania danej przestrzeni.

.Referat jest tekstem naukowym, stąd wynika, że tekst bez przypisów oraz bibliografii
nie może być zaliczony na ocenę pozytywną.

Informacje organizacyjne publikujemy na stronie www.a52.pl

TERMINY / HARMONOGRAM
09.10 I poł. roku / 16.10 II poł. roku – Wykład: Prof. dr hab. inż. arch. Bogusław
Podhalański: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji, wykład
wprowadzający. Seminarium – omówienie zakresu referatów, wybór tematów.
23.10 I poł. roku / 30.10 II poł. roku – Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec,: Historia
wprowadzania rewitalizacji w Polsce.. Seminarium – omówienie wyboru tematów.
06.11 I poł. roku / 13.11 II poł. roku – Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Teoria i
praktyka rewitalizacji. Seminarium – praca nad referatami w grupach.
20.11 I poł. roku / 27.11 II poł. roku – Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Przykłady
dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji w Małopolsce. Seminarium praca ze
studentami nad referatami.
04.12 I poł. roku / 11.12 II poł. roku – Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Przykłady
dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji w miastach w Europie i na Świecie, część I.
– Kolokwium – dotyczące wykładów i danych podstawowych opracowywanego tematu,
Seminarium –, praca nad referatami w grupach.
18.12 I poł. roku / 15.01 II poł. roku – Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Przykłady
dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji w miastach w Europie i na Świecie, część
II. Seminarium – omówienie oceny kolokwium, praca nad referatami w grupach.
22.01 I poł. roku / 29.01 II poł. roku – Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec,: Prawne
aspekty wynikające z Ustawy o Rewitalizacji. Seminarium – ostateczny termin oddania
referatów.

Wykłady będą prowadzone w team-sie, a seminaria do uzgodnienia w
team-sie lub na zoomie do uzgodnienia z prowadzącym.

KRYTERIA OCENY KOŃCOWEJ PRACY:

 KOMPLETNOŚĆ – wykonanie pełnego zakresu opracowania;
 UMIEJĘTNOŚĆ UZASADNIENIA – dlaczego uznajecie dany projekt rewitalizacji za
interesujący;
 UMIEJĘTNOŚĆ DOBORU – strony ilustracyjnej i czytelność przedstawienia projektu;
 UMIEJĘTNOŚĆ KRYTYCZNEGO – spojrzenia na dany projekt;
 SYSTEMATYCZNOŚĆ – uzyskanie:
1) regularnych obecności na wykładach i seminariach;
2) pozytywna ocena z referatu;
3) pozytywne oceny z kolokwium;
4) ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną ocen z kolokwium i referatu.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij