Strona główna » Bez kategorii

Bez kategorii

3×3 – Gábor Csanády – wystawa

Przebiegamy obok miejsc, co najwyżej robiąc szybkie fotki smartfonem. Pewnie wiele z nich pozostanie tylko plikiem na dysku, plikiem nigdy nie otwieranym. Niektóre zdjęcia wyślemy jako załączniki znajomym, wstawimy na profil, by pochwalić się obecnością w jakimś miejscu.

A gdzie UWAŻNOŚĆ? Gdzie chwila koncentracji na miejscu, jego analiza, spokojna kontemplacja, wreszcie z nim INTERAKCJA? Powiecie: dziś na to nie ma czasu! A właśnie, a na co ten czas jest?

Każdy sam na to pytanie sobie odpowie, ale przecież są tacy, dla których ten czas na interakcję z miejscem zawsze jest. Stają gdzieś z boku, siadają na schodkach, wyciągają karteczkę, szkicownik, rysują. A nie da się rysować nie patrząc. A patrzenie na kogoś to wymiana spojrzeń: rysujący patrzy na mroczne mury budowli, na postrzępioną, ostrą linię nieba, wznosi głowę ogarniając strzelistość wieży, skłania głowę przed mocą krzyża, a w tym czasie mury, linia nieba, wieża, krzyż odwzajemniają to spojrzenie. Otwierają się na nie, opowiadają o sobie, bo patrzący jest też uważnym słuchaczem. Spojrzenie rysującego niezwykłym sprzężeniem prowadzi ołówek po kartce linią prostą, zygzakiem, kreską cienką, lub grubą, ruchem szybkim, czasem wolnym, spokojnym, lub dynamicznym. I tak powstaje indywidualna opowieść o miejscu. Są w niej tylko sprawy ważne, nie ma miejsca na przypadek. Jest uważność oddana miejscu, zapis rozmowy.

Takie są szkice Gabora, które tworzy z potrzeby serca, z wrażliwości piękna i szacunku do otaczającego świata.

Dr hab. M. Bogdanowska

 

IMG_4776

Invitation for the vernisage of PhD DSc, ING.arch. Yuriy Kryvoruchko

6C130169-696F-4C53-B04A-3CF0FC85B137
C7969331-FF29-44E3-9535-BA855A67FEC5Invitation for the vernisage of PhD DSc, ING.arch. Yuriy Kryvoruchko, prof. PL in his presence

 3×4 architectural sketches exhibition
28.06.2022 at 17.30 Faculty of Architecture, IV floor, A52, room 401, Warszawska 24.

3×3 – Gábor Csanády Óbuda University Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering exhibition

 

gabor_Page_1-2

gabor_Page_2-2

Invitation for the vernisage of
Dr habil. architect Gabor Csanady, DLA,
Óbuda University Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering
3×3 architectural sketches exhibition.
28.06.2022 at 17.30 Faculty of Architecture, IV floor, A52, room 401, Warszawska 24.
Intoduction written by dr hab. M.Bogdanowska, poster arch. A. Maj
speaches : dr L. Bartkowiak
Welcome!

 

Warsztaty w Budapeszcie

 

Pierwsze miedzynarodowe warsztaty w nowej formułę BIP zorganizowane przez YBL Obuda University z udziałem studentów WA PK, WA Politechniki Śląskiej, CVUT Praga, zakończone realizacją zaprojektowanych w trakcie trwania warsztatów obiektów małej architektury i aranżacji wspólnej przestrzeni rekreacyjnej dla studentów YBL na dziedzińcu budynku Wydzialu w Budapeszcie.

IMG_1899

Wykład otwarty

0510085C-6A1B-438F-8C90-66145EBD67CF
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na wykład profesora J. Kryworuczko.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3alJbKhR4F4p_qZO7-3aCzJ8AjCRQO1LjJ85_8BzPl2yU1%40thread.tacv2/1652947267565?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%226e4cfc15-8aaf-40ef-9892-cae9d6076f19%22%7d

Warsztaty – ogłoszenie

Szanowni Państwo Studenci,
Zapraszamy do udziału w kolejnych, międzynarodowych warsztatach projektowych, tym razem w Krakowie, pod nazwą „Obok Mehoffera”. Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności współpracy projektowej w międzynarodowym zespole poprzez wykonanie koncepcji budynku plombowego na wolnej działce przy ul. Krupniczej w Krakowie wraz z jego otoczeniem. W warsztatach wezmą udział studenci Wydziałów Architektury z Budapesztu, Pecsu i Lwowa, w zależności od sytuacji zewnętrznej. Językiem, w którym będą prowadzone warsztaty będzie język angielski.
Termin warsztatów 4-8 kwietnia 2022.
Zgłoszenia zainteresowanych osób prosimy kierować na mail podany do kontaktu. Prosimy o podanie w tym mailu imienia i nazwiska, roku studiów i adresu mailowego, na który zostaną wysłane szczegółowe informacje. Maksymalna ilość osób z WA PK – 15. W programie przewidziano ciekawe wykłady i … niespodziankę 🙂
Zapraszamy !

Zaproszenie od udziału w konferencji dla studentów

256667911_725842661708212_702103129772888311_n

Godziny konsultacji online na platformie Teams

Drodzy Państwo,

poniżej podajemy godziny konsultacji online naszych pracowników na platformie Teams:

 • dr hab inż. arch. Bogusław Podhalański, prof. PK
  wtorek, 10:45-12:49 (po kontakcie mailowym)
 • dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel
  poniedziałek, 7:00 – 9:00
 • dr inż. arch. Tomasz Bajwoluk,
  wtorek, 10:30-12:30 (po kontakcie mailowym)

 • dr inż. arch. Monika Gołąb-Korzeniowska, prof. PK
 • dr inż. arch. Andrzej Hrabiec, prof. PK
  środa, 10:45 – 12:45
  czwartek, 11:45 – 13:45
 • mgr inż. arch. Olga Kania,
  poniedziałek 7:00 – 9:00 (proszę o kontakt na Teams)

GP Rewitalizacja Obszarów Zurbanizowanych

Wydział Architektury, Katedra Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-5, Studio A52

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

Rok IV semestr 7, rok akademicki 2020/2021.

REWITALIZACJA TERENÓW ZURBANIZOWANYCH

Wykłady prowadzący:

Prof. dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański

Seminaria – skład zespołu dydaktycznego:

dr inż. arch. Agnieszka Wojtowicz – Wróbel

dr inż. arch. Andrzej Hrabiec prof. PK

Temat:

Projekty rewitalizacji terenów zurbanizowanych

CEL I PRZEDMIOT

Celem tego kursu jest zapoznanie się oraz krytyczna ocena materiałów dotyczących projektów rewitalizacji na terenach Polski i Europy.

Efektem pracy semestralnej ma być referat obejmujący powyższe zagadnienia wykonany zgodnie z poniższymi wytycznymi.

ZAKRES I FORMA OPRACOWANIA REFERATU

Zakres ilościowy referatu:

– 10 – 12 stron + maksymalnie 12 strony formatu A4, czcionka 12 p, odstęp 1,5, wyjustowane „do bloku”;

– CD z opisem: (imię, nazwisko, tytuł referatu, rok akad. 2020/2021, rok IV, sem. 7)

Opracowanie należy spiąć (zszyć) w formie trwałej wraz z płytą CD włożoną do „koszulki” zawierającą treść referatu (nie muzykę).

ZAKRES MERYTORYCZNY REFERATU:

Część referatu wykonywana w grupach do 4 osób:

1. Podstawowe dane – wielkość miasta (powierzchnia), ilość mieszkańców.

2. Nazwa projektu rewitalizacji oraz kiedy został zrealizowany, lub będzie.

3. Omówienie projektu rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn degradacji w rozbiciu na:

 degradacje przestrzenne,

 degradacje społeczno–ekonomiczno-gospodarcze,

 degradacje ekologiczne,

 degradacje kulturowe.

5. Rodzaj struktury przestrzennej podlegającej degradacji teren: poprzemysłowy, powojskowy, po-kolejowy, po-portowy, śródmiejski, po-sportowy.

6. Omówienie problematyki kompozycji urbanistycznej pierwiastków artystycznych oraz omówienie sposobu zagospodarowania – idea, metafora.

7. Ilustracje: powinny odzwierciedlać cechy przestrzenne sposobu przeciwdziałania degradacji terenu (rzuty/pierzeje/przekroje) oraz obrazujące ideę projektu rewitalizacji, proszę podać źródło ilustracji.

Część referatu wykonywana indywidualnie:

Należy, na co najmniej na 1 stronie ocenić krytycznie projekt rewitalizacji pod względem kryteriów: estetycznych, kompozycyjnych, behawioralnych, funkcjonalnych, komunikacyjnych.

.Referat jest tekstem naukowym, stąd wynika, że tekst bez przypisów oraz bibliografii nie może być zaliczony na ocenę pozytywną.

Informacje organizacyjne publikujemy na stronie www.a52.pl

TERMINY / HARMONOGRAM

07.10. Wykład: Prof. dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji, wykład wprowadzający. Seminarium – omówienie zakresu referatów, wybór tematów.

14.10. Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec,: Historia wprowadzania rewitalizacji w Polsce. Seminarium – omówienie wyboru tematów.

21.10.Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Teoria i praktyka rewitalizacji. Seminarium  – praca nad referatami w grupach.

28.10. Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji w Małopolsce. Seminarium praca ze studentami nad referatami.

04.11. Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji w Europie i na Świecie, część I. Seminarium  –, praca nad referatami w grupach.

18.11. Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji w Europie i na Świecie, część II. Seminarium  – praca nad referatami w grupach.

25.11. Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec,: Prawne aspekty wynikające z Ustawy o Rewitalizacji. Seminarium  –praca nad referatami w grupach.

02.12. Kolokwium – dotyczące wykładów i danych podstawowych opracowywanego tematu, Seminarium  – ostateczny termin oddania referatów.

Wykłady będą prowadzone w team-sie, a seminaria do uzgodnienia w teamsie lub na zoomie do uzgodnienia z prowadzącym.

KRYTERIA OCENY PRACY:

KOMPLETNOŚĆ – wykonanie pełnego zakresu opracowania;
UMIEJĘTNOŚĆ UZASADNIENIA – dlaczego uznajecie dany projekt rewitalizacji za interesujący;
UMIEJĘTNOŚĆ DOBORU – strony ilustracyjnej i czytelność przedstawienia projektu;
UMIEJĘTNOŚĆ KRYTYCZNEGO – spojrzenia na dany projekt;
SYSTEMATYCZNOŚĆ – uzyskanie:

1) regularnych obecności na wykładach i seminariach;

2) pozytywna ocena z referatu;

3) pozytywne oceny z kolokwium;

4) ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną ocen z kolokwium i referatu.

WA Rewitalizacja – tematy

Drodzy Studenci,

poniżej znajdują się tematy do wyboru z przedmiotu Rewitalizacja realizowanego na WA:

1_europa

2_ameryka-polnocna

3_ameryka-poludniowa

4_azja

5_afryka

6_australia

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij