Strona główna » Rewitalizacja miast

Rewitalizacja miast

Rewitalizacja miast – harmonogram

Zakład Odnowy Miast

Instytut Projektowania Miast i Regionów

Wydział Architektury

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

 

Rok III semestr 5, rok akademicki 2019/2020.

 

REWITALIZACJA MIAST

 

Wykłady prowadzący:

Prof. dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański

Seminaria – skład zespołu dydaktycznego:

dr inż. arch. Monika Gołąb-Korzeniowska,

dr inż. arch. Andrzej Hrabiec.

 

 

Temat:

Projekty rewitalizacji miast

 

CEL I PRZEDMIOT

Celem tego kursu jest zapoznanie się oraz krytyczna ocena materiałów dotyczących projektów rewitalizacji miast polskich i europejskich.

Efektem pracy semestralnej ma być referat obejmujący powyższe zagadnienia wykonany zgodnie z poniższymi wytycznymi.

 

ZAKRES I FORMA OPRACOWANIA REFERATU

Zakres ilościowy referatu:

– 10 – 12 stron + maksymalnie 12 strony formatu A4, czcionka 12 p, odstęp 1,5, wyjustowane „do bloku”;

– CD z opisem: (imię, nazwisko, tytuł referatu, rok akad. 2018/2019, sem. V)

Opracowanie należy spiąć (zszyć) w formie trwałej wraz z płytą CD włożoną do „koszulki” zawierającą treść referatu (nie muzykę), ewentualnie prezentację.

ZAKRES MERYTORYCZNY REFERATU:

Część referatu wykonywana w grupach do 4 osób:

 1. Podstawowe dane – wielkość miasta (powierzchnia), ilość mieszkańców.
 2. Nazwa projektu rewitalizacji oraz kiedy został zrealizowany.
 3. Omówienie projektu rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn degradacji w rozbiciu na:

– degradacje przestrzenne,

– degradacje społeczno–ekonomiczno-gospodarcze,

– degradacje ekologiczne,

– degradacje kulturowe.

 1. Rodzaj struktury przestrzennej podlegającej degradacji teren: poprzemysłowy, powojskowy, po-kolejowy, po-portowy, śródmiejski, po-sportowy.
 2. Omówienie problematyki kompozycji urbanistycznej pierwiastków artystycznych oraz omówienie sposobu zagospodarowania – idea, metafora.
 3. Ilustracje: powinny odzwierciedlać cechy przestrzenne sposobu przeciwdziałania degradacji terenu (rzuty/pierzeje/przekroje) oraz obrazujące ideę projektu rewitalizacji.

 

Część referatu wykonywana indywidualnie:

W pierwszej kolejności należy wybrać jeden z dziesięciu terenów zaproponowanych przez prowadzących w mieście Dębica. Każdy z terenów determinuje rodzaj rewitalizacji, a co zatem idzie jaki projekt rewitalizacji poszukujemy jako inspirację. Projekt ten opisujemy w zespole le, według poniższych wskazówek:

Należy, na co najmniej na 1 stronie ocenić krytycznie projekt rewitalizacji pod względem kryteriów: estetycznych, kompozycyjnych, behawioralnych, funkcjonalnych, komunikacyjnych. Następnie traktując ten projekt rewitalizacji jako inspiracje należy wykonać szkic projektowy jak zmieniłoby się zagospodarowanie wybranego terenu w Dębicy. Projekt należy wykonać na formacie A3, z co najmniej 1 stroną opisu, która powinna zawierać:

 1. Decyzje kompozycyjne i rozwiązania funkcjonalne oraz ruchu kołowego;
 2. Wybrane elementy małej architektury, a także rozwiązania materiałowe;
 3. Opis idei dotyczącej funkcjonowania danej przestrzeni.

.Referat jest tekstem naukowym, stąd wynika, że tekst bez przypisów oraz bibliografii nie może być zaliczony na ocenę pozytywną.

Informacje organizacyjne publikujemy na stronie www.a52.pl

TERMINY / HARMONOGRAM

04.10 I poł. roku / 11.10 II poł. roku – Wykład: Prof. dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji, wykład wprowadzający. Seminarium – omówienie zakresu referatów, wybór tematów.

18.10 I poł. roku / 25.10 II poł. roku – Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec, dr inż. arch. Anna Ziobro: Prawne aspekty wynikające z Ustawy o Rewitalizacji. Seminarium – omówienie wyboru tematów.

08.11 I poł. roku / 15.11 II poł. roku –  Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Teoria i praktyka rewitalizacji. Seminarium  – praca nad referatami w grupach.

22.11 I poł. roku / 29.11 II poł. roku – Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji w Małopolsce. Seminarium praca ze studentami nad referatami.

06.12 I poł. roku / 13.12 II poł. roku – Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji w Europie i na Świecie, część I. Kolokwium – dotyczące wykładów i danych podstawowych opracowywanego tematu, Seminarium  –, praca nad referatami w grupach.

10.01 I poł. roku / 17.01 II poł. roku – Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji w Europie i na Świecie, część II. Seminarium  – omówienie oceny klauzur praca nad referatami w grupach.

24.01 I poł. roku / 31.01 II poł. roku – Wykład: prezentacje referatów studenckich i dyskusja na ich temat: Seminarium  – ostateczny termin oddania referatów.

KRYTERIA OCENY PRACY:

 • KOMPLETNOŚĆ – wykonanie pełnego zakresu opracowania;
 • UMIEJĘTNOŚĆ UZASADNIENIA – dlaczego uznajecie dany projekt rewitalizacji za interesujący;
 • UMIEJĘTNOŚĆ DOBORU – strony ilustracyjnej i czytelność przedstawienia projektu;
 • UMIEJĘTNOŚĆ KRYTYCZNEGO – spojrzenia na dany projekt;
 • SYSTEMATYCZNOŚĆ – uzyskanie:

1) regularnych obecności na wykładach i seminariach;

2) pozytywna ocena z referatu;

3) pozytywne oceny z kolokwium;

4) ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną ocen z kolokwium i referatu.

 

 

Rewitalizacja – lista tematów

Drodzy Studenci,

poniżej znajdziecie spis tematów z przedmiotu Rewitalizacja podzielony według kontynentów:

1_europa

2_ameryka-polnocna

3_ameryka-poludniowa

4_azja

5_afryka

6_australia

Rewitalizacja Miast – Harmonogram 2018/19

Rok III semestr 5, rok akademicki 2018/2019.

 

REWITALIZACJA MIAST

 

Wykłady prowadzący:

Dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański

Seminaria – skład zespołu dydaktycznego:

dr inż. arch. Monika Gołąb-Korzeniowska,

dr inż. arch. Andrzej Hrabiec.

 

Temat:

Projekty rewitalizacji miast

 

CEL I PRZEDMIOT

Celem tego kursu jest zapoznanie się oraz krytyczna ocena materiałów dotyczących projektów rewitalizacji miast polskich i europejskich.

Efektem pracy semestralnej ma być referat obejmujący powyższe zagadnienia wykonany zgodnie z poniższymi wytycznymi.

 

ZAKRES I FORMA OPRACOWANIA REFERATU

Zakres ilościowy referatu:

– 10 – 12 stron + maksymalnie 12 strony formatu A4, czcionka 12 p, odstęp 1,5, wyjustowane „do bloku”;

– CD z opisem: (imię, nazwisko, tytuł referatu, rok akad. 2018/2019, sem. V)

Opracowanie należy spiąć (zszyć) w formie trwałej wraz z płytą CD włożoną do „koszulki” zawierającą treść referatu (nie muzykę), ewentualnie prezentację.

ZAKRES MERYTORYCZNY REFERATU:

Część referatu wykonywana w grupach do 6 osób:

 1. Podstawowe dane – wielkość miasta (powierzchnia), ilość mieszkańców.
 2. Nazwa projektu rewitalizacji oraz kiedy został zrealizowany.
 3. Omówienie projektu rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn degradacji w rozbiciu na:

– degradacje przestrzenne,

– degradacje społeczno – ekonomiczno – gospodarcze,

– degradacje ekologiczne,

– degradacje kulturowe.

 1. Rodzaj struktury przestrzennej podlegającej degradacji teren: poprzemysłowy, powojskowy, po-kolejowy, po-portowy, śródmiejski, po-sportowy.
 2. Omówienie problematyki kompozycji urbanistycznej pierwiastków artystycznych oraz omówienie sposobu zagospodarowania – idea, metafora.
 3. Ilustracje: powinny odzwierciedlać cechy przestrzenne sposobu przeciwdziałania degradacji terenu (rzuty/pierzeje/przekroje) oraz obrazujące ideę projektu rewitalizacji.

 

Część referatu wykonywana indywidualnie:

Należy, na co najmniej na 1 stronie ocenić krytycznie projekt rewitalizacji pod względem kryteriów: estetycznych, kompozycyjnych, behawioralnych, funkcjonalnych, komunikacyjnych i na co najmniej na 1 stronie opisać jakie dana osoba wprowadziłaby zmiany w ten projekt, aby stał się bardziej interesujący i ukazywał indywidualność piszącego.

 

TERMINY / HARMONOGRAM

05.10 I poł. roku / 12.10 II poł. roku – Wykład: dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji, wykład wprowadzający. Seminarium – omówienie zakresu referatów, wybór tematów.

19.10 I poł. roku / 26.10 II poł. roku – Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Teoria i praktyka rewitalizacji. Seminarium – omówienie wyboru tematów.

09.11 I poł. roku / 16.11 II poł. roku –  Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji w Małopolsce. Seminarium  – praca nad referatami w grupach.

23.11 I poł. roku / 30.11 II poł. roku – Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Prawne aspekty wynikające z Ustawy o Rewitalizacji. Seminarium – Klauzura – dotycząca wykładów i danych podstawowych opracowywanego tematu, praca ze studentami nad referatami.

07.12 I poł. roku / 14.12 II poł. roku – Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji w Europie i na Świecie, część I. Seminarium  – omówienie oceny klauzur, praca nad referatami w grupach.

05.01 I poł. roku / 12.01 II poł. roku – Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji w Europie i na Świecie, część II. Seminarium  – praca nad referatami w grupach.

19.01 I poł. roku / 26.01 II poł. roku – Wykład: prezentacje referatów studenckich i dyskusja na ich temat: Seminarium  – ostateczny termin oddania referatów.

 

KRYTERIA OCENY PRACY:

 • KOMPLETNOŚĆ – wykonanie pełnego zakresu opracowania;
 • UMIEJĘTNOŚĆ UZASADNIENIA – dlaczego uznajecie dany projekt rewitalizacji za interesujący;
 • UMIEJĘTNOŚĆ DOBORU – strony ilustracyjnej i czytelność przedstawienia projektu;
 • UMIEJĘTNOŚĆ KRYTYCZNEGO – spojrzenia na dany projekt;
 • SYSTEMATYCZNOŚĆ – uzyskanie:

1) regularnych obecności na wykładach i seminariach;

2) pozytywna ocena z referatu;

3) pozytywne oceny z klauzury;

4) ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną ocen z klauzury i referatu.

 

Referat jest tekstem naukowym, stąd wynika, że tekst bez przypisów oraz bibliografii nie może być zaliczony na ocenę pozytywną.

Aby, uzyskać ocenę bardzo dobrą należy zaprezentować referat na ostatnim wykładzie, a na płytce przedstawić prezentację.

 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij