Strona główna » Rewitalizacja terenów zurbanizowanych

Rewitalizacja terenów zurbanizowanych

Rewitalizacja Terenów Zurbanizowanych – harmonogram zajęć

Zakład Odnowy Miast

Instytut Projektowania Miast i Regionów

Wydział Architektury

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

 

Rok III semestr 6, rok akademicki 2018/2019.

 

REWITALIZACJA TERENÓW ZURBANIZOWANYCH

 

Wykłady prowadzący:

Dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański

Seminaria – skład zespołu dydaktycznego:

dr inż. arch. Andrzej Hrabiec,

mgr inż. arch. Olga Górnik.

 

 

Temat:

Projekty rewitalizacji terenów zurbanizowanych

 

CEL I PRZEDMIOT

Celem tego kursu jest zapoznanie się oraz krytyczna ocena materiałów dotyczących projektów rewitalizacji miast polskich i europejskich.

Efektem pracy semestralnej ma być referat obejmujący powyższe zagadnienia wykonany zgodnie z poniższymi wytycznymi.

 

ZAKRES MERYTORYCZNY REFERATU:

Część referatu wykonywana w grupach do 4 osób:

 

W pierwszej kolejności należy wybrać jeden z dziesięciu terenów zaproponowanych przez prowadzących w mieście Dębica. Każdy z terenów determinuje rodzaj rewitalizacji, a co zatem idzie jaki projekt rewitalizacji poszukujemy jako inspirację. Projekt ten opisujemy w zespole, według poniższych wskazówek:

 1. Podstawowe dane – wielkość miasta (powierzchnia), ilość mieszkańców.
 2. Nazwa projektu rewitalizacji oraz kiedy został zrealizowany.
 3. Omówienie projektu rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn degradacji w rozbiciu na:

– degradacje przestrzenne,

– degradacje społeczno – ekonomiczno – gospodarcze,

– degradacje ekologiczne,

– degradacje kulturowe.

 1. Rodzaj struktury przestrzennej podlegającej degradacji teren: poprzemysłowy, powojskowy, pokolejowy, riverfronty, śródmiejski, posportowy.
 2. Omówienie problematyki kompozycji urbanistycznej pierwiastków artystycznych oraz omówienie sposobu zagospodarowania – idea, metafora.
 3. Ilustracje: powinny odzwierciedlać cechy przestrzenne sposobu przeciwdziałania degradacji terenu (rzuty/pierzeje/przekroje) oraz obrazujące ideę projektu rewitalizacji.

 

Część referatu wykonywana indywidualnie:

Należy, na co najmniej na 1 stronie ocenić krytycznie projekt rewitalizacji pod względem kryteriów: estetycznych, kompozycyjnych, behawioralnych, funkcjonalnych, komunikacyjnych. Następnie traktując ten projekt rewitalizacji jako inspiracje należy zasugerować jak zmieniłoby się zagospodarowanie wybranego terenu w Dębicy. Projekt należy wykonać na formacie A3, z co najmniej 1 stroną opisu, która powinna zawierać:

 1. Decyzje kompozycyjne i rozwiązania funkcjonalne oraz ruchu kołowego;
 2. Wybrane elementy małej architektury, a także rozwiązania materiałowe;
 3. Opis idei dotyczącej funkcjonowania danej przestrzeni.

 

ZAKRES I FORMA OPRACOWANIA REFERATU

Zakres ilościowy referatu (część wspólna):

– 10 – 12 stron formatu A4, czcionka 12 p, odstęp 1,5, wyjustowane „do bloku”;

– CD z opisem: (imię, nazwisko, tytuł referatu, rok akad. 2018/2019, wydział, sem. VI)

Opracowanie należy spiąć (zszyć) w formie trwałej wraz z płytą CD włożoną do „koszulki” zawierającą treść referatu (nie muzykę).

Zakres ilościowy referatu (część indywidualna):

– część indywidualną należy dołączyć do opracowania wspólnego, oddzielając je stroną tytułową z nazwiskiem i tytułem projektu, projekty należy opisać w formacie A4 (co najmniej 2 strony) i w formie rysunkowej na A3 (co najmniej 1 strona).

 

TERMINY / HARMONOGRAM

02 2019 Wykład: dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji, wykład wprowadzający.

05. 03. WIŚ 1245 – 1415 sala H112 ćwiczenia, co 2 tygodnie – omówienie zakresu referatów, wybór tematów.

06. 03. WIL 915 – 1045 sala D09 ćwiczenia, co 2 tygodnie – omówienie zakresu referatów, wybór tematów.

07. 03. –Wykład: mgr inż. arch. Olga Górnik. temat: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

13. 03. WIL 915 – 1045 sala 121 ćwiczenia, co 2 tygodnie – omówienie wyboru tematów.

14.03 –  Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji w Małopolsce.

Seminarium  – praca nad referatami w grupach.

21.03– Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Prawne aspekty wynikające z Ustawy o Rewitalizacji.

Seminarium –praca ze studentami nad referatami.

28 03– Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji w Europie i na Świecie, część I.

Seminarium  – omówienie oceny klauzur, praca nad referatami w grupach.

04.04– Wykład: dr inż. arch. Andrzej Hrabiec: Przykłady dobrej praktyki projektowej – projekty rewitalizacji w Europie i na Świecie, część II.

Seminarium  – praca nad referatami w grupach.

11.04–Wykład: mgr inż. arch. Olga Górnik. temat: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

Seminarium  – praca nad referatami w grupach.

 1. 04. Kolokwium – dotyczące wykładów i danych podstawowych opracowywanego tematu,

Seminarium  – praca nad referatami w grupach.

Seminarium  – ostateczny termin oddania referatów.

 

 

 

KRYTERIA OCENY PRACY:

 • KOMPLETNOŚĆ – wykonanie pełnego zakresu opracowania;
 • UMIEJĘTNOŚĆ UZASADNIENIA – dlaczego uznajecie dany projekt rewitalizacji za interesujący;
 • UMIEJĘTNOŚĆ DOBORU – strony ilustracyjnej i czytelność przedstawienia projektu;
 • UMIEJĘTNOŚĆ KRYTYCZNEGO – spojrzenia na dany projekt;
 • SYSTEMATYCZNOŚĆ – uzyskanie:

1) regularnych obecności na wykładach i seminariach;

2) pozytywna ocena z referatu;

3) pozytywne oceny z kolokwium;

4) ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną ocen z kolokwium i referatu.

Referat jest tekstem naukowym, stąd wynika, że tekst bez przypisów oraz bibliografii nie może być zaliczony na ocenę pozytywną.

 

 

Informacje organizacyjne publikujemy na stronie www.a52.pl

Tematy terenów do rewitalizacji w Dębicy (oznaczenia obszarów znajdują się w nazwach plików):

 1. D1 – widok całości miasta;
 2. D2 – tereny pokolejowe;
 3. D3 – teren śródmiejski (rynek);
 4. D4 – teren pokolejowy;
 5. D5 – teren śródmiejski (synagoga);
 6. D6 – teren śródmiejski (skwer);
 7. D7 – teren śródmiejski (ciek wodny, skwer);
 8. D8 – teren poprzemysłowy;
 9. D9 – teren sportowy;
 10. D10 – teren nadrzeczny;
 11. D11 – teren śródmiejski (skwer, park).

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij